All träning sker på eget ansvar

All träning sker på eget ansvar. PJ Media (ned. kallat Anterior) kan inte ställas till svars för skador, olycksfall eller dödsfall som uppstår i samband med träning som sker enligt Anteriors träningsprogram.

Anterior är inte ansvarig för eventuellt uteblivna resultat (ex. viktnedgång, styrka, kondition) som medlem förväntar sig. Allt innehåll på anterior.se är ren information.

Anterior ger inga medicinska råd, gör inga diagnoser eller presenterar lösningar. Det är upp till varje medlem att själv bedöma om den information som ges ut är till fördel eller till nackdel. Finns det bakomliggande sjukdomar hos medlem måste denne diskutera och få ett godkännande från läkare innan träning enligt träningsprogram sker.

Medlemskap

För medlemmar som prenumererar på träningsprogram: Skulle skada eller annat hinder uppstå och medlem inte kan utföra träning kan medlem avbryta sitt medlemskap och därefter återuppta det när träning åter kan genomföras.

Betalning

För medlemmar som prenumererar på träningsprogram sker betalning via kreditkort.

Betalning sker per månad och betalas i förskott. Medlem kan när som helst avsluta sitt medlemskap och därmed kommande betalningar.

Denna webbsida använder cookies. Genom att fortsätta så accepterar du användandet av cookies.