Steg 2 – starten

Efter steg 1 är du nu mer anpassad för fettförbränning. Det är nu dags att ta det ytterligare några steg och dels bättra på förmågan att bränna fett och dels vänja dig vid att hoppa över måltider.