Vad innebär det att fasta

Att fasta är mycket enkelt och innebär egentligen bara två saker. Dels att inga kalorier intas och att det görs under en begränsad tid. Normalt mellan 16 och 48 timar.