Tabata

Tabata-pass är de mest intensiva. Här jobbar vi alltid i 4 min totalt, alltså ganska kort tid, men intensiteten är alltid hög. Den ligger nära max.

Ett Tabata-pass har alltid samma struktur. Du kör hårt i 20 sek. och sen vilar du i 10 sek. Ett varv är 30 sekunder långt och hela passet körs i 8 varv.

Det ger alltså att du totalt sett jobbar i endast 4 min.

Bra alternativ till övningar för Tabata kan vara:

  • Push ups
  • Plankan
  • Burpees
  • AirBike
  • Rodd
  • Pull ups
  • Mountain climbers
  • Mm

Dvs. du kan köra punsch ups i 20 sek. Vila 10 sek. och sen köra 20 till osv. Du kan också kombinera två övningar eller fler. Det viktiga är att du hinner byta övning under den 10 sek. korta vilan.