Att fasta är naturligt för människan

Under den absolut största delen av människans existens har fasta varit en naturlig del. Det är först på senare tid som vi har haft lyxen av en konstant tillgång på mat.

Den konstanta tillgången och konstanta intaget av mat är inte naturligt för oss och med regelbunden fasta kan vi komma tillrätta med det.