I den här kursen ska vi gå igenom begrepp som AMRAP, EMOM, RPE osv.

Kursinnehåll

Starta nästa lektion Vad ska vi gå igenom?